AnestesiläkareHjälper till när du har problem med smärta eller något att fråga om anestesiologi eller intensivvård

 0600 16334

Suomalaista palvelua

4,00 € / min + lna/mta
Medidens Oy (FO-nummer 2026439-6)
E-post: info@laakari247.fi

Telefonrådgivning Ring 0600 16334

Genom telefon når du hjälp snabbt och billigt.

Vi kan hjälpa till när du har frågor om anestesiologi, smärtvård, intensivvård eller akutvård.

Hembesök av läkare Tidsbeställning 0600 16334

Ett hembesök är ofta den bästa lösningen för patienten.

Vi är specialiserade på både akut och kronisk smärtvård. Möjlighet till hembesök finns i Åbonejden.

Läkarbåt Ring 0600 16334

Läkarbåten hjälper till vid fall av akut insjuknande och olycskfall i Skärgårdshavsområdet där hjälpen är ofta långt borta.

Förfrågningar ring 0600 16334

Anestesi och smärtvård
Anestesi

Med anestesi anses frånvaro av smärta framkallad av kirurgi. Till anestesiologisk smärtvård hör generell anestesi dvs. nedsövning och bedövningar så som spinal-, epidural- och plexusbedövningar. Generell anestesi delas vanligtvis upp i tre delområden; smärtlindring, nedsövning och relaxering av muskler. I och med utvecklandet av anestesiförfaranden så har förekomsten av biverkningar minskat. Detta innebär även att även svårt sjuka individer kan vårdas tryggt. Operativa ingrepp och nedsövning förutsätter alltid omsorgsfull övervakning av vitala grundfunktioner. Vanliga biverkningar av anestesi är illamående, smärta i svalget, trötthet och klåda. Mer sällsynta biverkningar är bl.a. svårigheter att urinera, luftvägsinfektioner och förvärrande av kroniska sjukdomstillstånd.

En erfaren anestesiläkare kan erbjuda en trygg och tillfredställande anestesimetod samt behärskar förebyggande samt vård av eventuella biverkningar.

Smärtvård

Smärta kan delas in i tre kategorier; nociceptiv, iskemisk och neurologisk smärta.

Nociceptiv smärta dvs. smärta pga. vävnadsskada kan vara t.ex. ytlig smärta från ett hudsnitt eller djup smärta i skelettmuskler, bindvävnad, ben- eller leder. Iskemisk smärta beror på syrebrist i vävnaderna. Detta eftersom syrebrist aktiverar nervändarnas smärtimpulser. Neurologisk smärta dvs. nervsmärta kan uppstå då en nerv kommer i kläm eller om t.ex. en cancertumör sprider sig till nervvävnaden.

Smärtförnimmelser kan till sin natur vara väldigt varierande, de kan vara lindriga eller svåra, stickande eller molnande, brännande eller krampande. Om smärtan är fortlöpande och svår så förutsätter det att den följs upp med vidare undersökningar och kraftig smärtlindring. Smärtmedicinering kan dock dölja en svår sjukdom och långvarig smärta kan bli kronisk.

Effektiv och säker smärtvård hör till ett av våra viktigaste områden av expertis.

Selaimesi ei tue JavaScriptiä Selaimesi ei tue JavaScriptiä tai olet ottanut sen pois päältä. Selaimesi on vanhentunut Käytät vanhentunutta selainta, joka ei tue kaikkia tämän sivun ominaisuuksia.